Wilfried.

 

Winnaar van de extra Hall of Fame medaille.

 

Belg.  Kan hij ook niks aan doen.  

Eigenaar van http://www.luchtbuksforum-be-nl.be en een groot pleitbezorger van het GKG in België.

 

Wilfried ondernam de lange reis uit België met zijn schietmaat Staf.

Staf had op dat moment geen buks, maar mocht de RAW van Wilfried wel ff lenen. Dat bleek achteraf niet zo'n strak plan.

Want terwijl Wilfried zich naar het erepodium aan het schieten was, vond een Greate Pier het nodig om twee van zijn pellets weg te blazen. 

Resultaat:  Wilfried eindigde op een troosteloze vijfde plaats terwijl zijn maat Staf de tweede plek inpikte.  Dat stond garant voor een hele lange terugrit...

 

Maar dacht je dat Wilfried ging klagen en mokken omdat een Greate Pier zijn wedstrijd aan duigen blies?

Natuurlijk niet, Wilfired bleef gewoon Wilfried: Een menneke die het verschrikkelijk naar zijn zin had tijdens de shoot.

 

Voor zijn sportieve & inspirerende gedrag kreeg Wilfried daarom van ons de extra HOF-medaille.

Werd uitgereikt tezamen met een zak lege blikjes en de opmerking "dat hij maar beter kon gaan plinken dan zijn buks nog eens aan zijn maat uit te lenen". 

Smarty

 

Winnaar van de Hall of Fame aanmoedigings penning.

 

Met de pet achterstevoren op het hoofd vanwege den duivelsche snelheid de helle-rit út Fryslân gemaakt.

 

 

Toen Leo in de donkere gewelften van De Tike op lobby-safari was, werd deze inboorling gevraagd om naar de GKG shoot in Heerhuguwaard te komen.

Opmerkingen als "dat is hielendal oan de oare kant fan de Ofslútdyk" gaven het GKG niet veel kans, maar tot onze verbazing schreef Smarty tóch in.   Sterker nog,  hij was één van de eerste die zich op de vroege zondagmorgen in Heerhugowaard aan de balie meldde.

 

 

Hij verscheen ten tonele met een Jkhan .357 op pellets,  voorzien van een Hawk Sport HD 3-9X40.  Deze hoogst ongebruikelijke combi deed ons het ergste vrezen...

Eenmaal op de schietbaan heeft hij de uitleg van de kaart niet goed begrepen en begon enthousiast 1 roosje te perforeren als ware hij fabrikant van een vergietfabriek met zware productie-achterstand.   Toen hij eenmaal tot het besef kwam dat dit toch niet helemaal de bedoeling was, knerpten er een behoorlijke hoeveelheid Noordelijke stevigheden in de rondte van het soort wat je zelden hoort,  en dan nog slechts in tijden van hoge nood...

 

Edoch,  de Baco's van het GKG zijn de kinderachtigste niet en gaven hem een herkansing in een volgende heat.

Sindsdien was de lach niet meer van zijn gezicht te slaan.   Zelfs toen hij tijdens de herkansing begreep dat het toch niet zo very smart was om een 3-9X40 scoopje voor een 100 metershoot te gebruiken, bleef hij lachen.  En als we zijn uitlatingen zo eens horen, wordt hij voortaan een trouw bezoeker van onze shoots.

 

We waren dan ook eensgezind van mening dat Smarty de HOF aanmoedingingspenning verdiende.